Az ENERGO PROMPT Kft. vezetésének alapvető célja, hogy az energetikai berendezések, rendszerek tervezését, kivitelezését és rekonstrukcióját a vevők elvárásainak megfelelően, megbízható minőségi szinten és gazdaságosan végezze.

A társaság tervezési és fővállalkozásban készülő kivitelezési tevékenységének minőségét minden esetben a vevők igényei, a felhasználási célok és a vonatkozó műszaki, biztonsági és környezetvédelmi előírások együttesen határozzák meg.

A vonatkozó követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében 2002 óta az MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert használjuk.

A minőségirányítási rendszer eredményes működtetése biztosítja a szakmai tevékenység minden elemére kiterjedő folyamatszemléletű megközelítést és a rendszerközpontú irányítást. A minőségirányítási rendszer hatásos működtetéséért a minőségirányításért felelős ügyvezető felelős, aki felkészült a rendszerműködés szabályozására és folyamatos fejlesztésére.

Az ENERGO PROMPT Kft. minden munkatársa felelős saját munkavégzésének minőségéért, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztéséért és a bevezetett minőségirányítási rendszer hatékony működtetéséért.

A szakmai tevékenység végzéséhez szükséges beszállítók kiválasztásának elsődleges szempontja a minőségképesség és a megbízhatóság.

A munkatársak folyamatos képzése, a korszerű tervezési irányok, az új konstrukciós megoldások bevezetése és alkalmazása, az infrastruktúra tervszerű fejlesztése biztosítja társaságunk eredményes működésének folyamatosságát.

A társaság vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét a vállalt tervezési és kivitelezési tevékenységekre előírt követelmények teljesítése és a minőségcélok megvalósítása iránt. Törekszik a vevői megelégedettségre és a folyamatos rendszer-fejlesztésre.

Az elégedett vevők biztosítják az ENERGO PROMPT Kft. működését és  folyamatos fejlődését