Távfűtési gerinc

Megkezdődőtt a Mosonmagyaróvári DN300 méretű távvezetéki gerinc kiépítése, mely kiváltja a kertek alján légvezetékeket.

ELŐZMÉNYEK

A várost ellátó primer hőtávvezeték városközponti elosztó aknáig tartó szakasza jelentős részben magánterületen (kertes családi házak) lett megépítve. A vezeték jelentős része szabadon szerelt, hővesztesége jelentős. Emellett a vezeték kora, műszaki állapota is indokolja annak felújítását, mely a jelenlegi nyomvonalon nehezen valósítható meg.

  • Előremenő: DN300/Da500 erősített hőszigetelésű PURECON cső.

  • Visszatérő: DN300/Da450 előszigetelt PURECON márkájú cső

  • Névleges nyomásfokozat: 25 bar(g)

  • Tervezési nyomás: 13 bar(g)

  • P235 GH cső

  • 100% radiografiai varratvizsgálat

  • Nyomvonalhossz: 596,32 m

Az új ellátó vezetékszakasz a zömében a Mátyás Király utca-Hanság utca nyomvonalon halad végig, keresztezve a 86. számú főutat.

A folyamatos ellátás érdekében provizor vezeték kiépítése is megtörtént DN150 méretben a szakasz mindkét végén (Vitéz utca illetve Szt. István utca).

A munkák befejeztével eltűnik a föld felett vezetett vezeték a kertekből.